Sarpol Polska
ul. Jana Pawła II 2/53
37-310 Nowa Sarzyna

600 357 034
biuro@sarpolpolska.pl

SERWIS
SPRZĘTU
RATOWNICZEGO

Aparatów powietrznych i masek.
Ubrań gazoszczelnych.

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA
FIRM

Ochrona przeciwpożarowa. Bezpieczeństwo i higiena pracy.. Wykonywanie dokumentacji przeciwpożarowej obiektów budowalancyh.

SERWIS
SPRZĘTU
PRZECIWPOŻAROWEGO

Gaśnic, agregatów gaśniczych i hydrantów. Pomiary ciśnienia i wydajności sieci hydranowych. Próby ciśnienia węży hydranowych.

PRZECIWPOŻAROWE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ. I BHP

instalacji gazowych, instalacji elektrycznych,
instalacji odgromowych

Przeglądy

Sprawdź

przeciwpożarowe, bhp, obsługi sprzętu
gaśniczego, ewakuacji ludzi z obiektów

Szkolenia

Sprawdź

masek twarzowych, ubrań gazoszczelnych,
sprzętu ratownictwa chemicznego

Sprzedaż

Sprawdź

Doświadczenie | Wiedza | Fachowość